You are currently viewing Aprilska grupa teorijske obuke

Aprilska grupa teorijske obuke

Upis za aprilsku grupu teorijske obuke u auto školi Prodrive je u toku. Grupa kreće 14.4.2022. u popodnevnom terminu. Kompletna obuka do prvog izlaska na ispit se može završiti za samo 3 meseca, bez čekanja na polaganje ispita.