Plan obuke vozača B kategorije

 1. Upis u školu, potpisivanje ugovora
 2. Teorijska obuka (40 časova)
 3. Polaganje teorijskog dela ispita
 4. Lekarski pregled
 5. Praktična obuka (40 časova)
 6. Obuka i polaganje ispita prve pomoći
 7. Polaganje praktičnog dela ispita

Kandidati se mogu upisati u auto školu već sa 16 godina i započeti teorijsku obuku. Kompletnu teorijsku i praktičnu obuku, kao i polaganje teorijskog ispita mogu obaviti pre 17. rođendana, dok je za polaganje praktičnog dela ispita (vožnje) neophodno da imaju punih 17 godina. Nakon polaganja sa 17 godina, do 18-te godine neophodno je da sa vozačem u vozilu bude osoba koja poseduje vozačku dozvolu najmanje 5 godina.

Okvirno vreme potrebno za kompletnu obuku za vozača B kategorije

NAZIV DELA OBUKEMinimalno vreme*Okvirno vreme**
TEORIJSKA OBUKA13 radnih dana3 nedelje
PRAKTIČNA OBUKA20 radnih dana4-5 nedelja
PRIJAVA I POLAGANJE TEORIJSKOG ISPITA1 radni dan1 nedelja
PRIJAVA I POLAGANJE PRAKTIČNOG ISPITA1 radni dan1 nedelja
UKUPNO VREME35 radnih dana9-10 nedelja

Kandidati Auto škole Prodrive mogu celokupnu obuku završiti u izuzetno kratkom roku. Ukoliko se teorija odsluša u predviđenom roku (3 nedelje), vožnja završi za predviđenih 2 meseca, na prvo polaganje vožnje se može izaći već posle 3-3,5 meseca.

U Auto školi Prodrive nema čekanja na početak obuke niti na izlazak na praktični ispit!

 1. Da bi se kandidat upisao u auto školu, potrebno je da potpiše ugovor uz važeću ličnu kartu
 2. Teorijska obuka se odvija u blokovima od po 3 časa (po 45 min)
 3. Teorijski ispit se polaže nakon odslušane teorijske obuke na računarima u prostorijama auto škole. Teorijski ispit je važeći 18 meseci od dana polaganja. Nakon isteka 18 meseci, potrebno je ponovno polagati teorijski ispit
 4. Lekarsko uverenje je neophodno za početak praktične obuke. Posebno važno za buduće vozače je da nabave naočare ili sočiva, ako je na lekarskom pregledu utvrđeno da su neophodni.
 5. Praktična obuka se odvija u blokovima po 1 ili 2 časa. Kandidat ne može voziti više od 2 časa dnevno. Preporučen intenzitet praktične obuke je 2-3 dvočasa nedeljno.
 6. Praktični ispit se polaže na poligonu i vožnjom kroz grad u ukupnom trajanju od 35-45 min. Prilikom polaganja praktičnog ispita, kandidatu se dodeljuje jedna od 15 ruta kojom vozi.
 7. Nakon što položi praktični ispit, kandidat dobija potvrdu od škole i na osnovu nje odlazi u MUP, gde dobija probnu vozačku dozvolu.